Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlığın amacı, bireyin yaşamsal sorunlarıyla ilgili farkındalık sağlamak ve sorunlarla başa çıkmasını desteklemektir. Bireysel danışmanlık,  gizlilik ilkelerine bağlı kalınarak danışan ve terapist arasındaki karşılıklı etkileşim sürecini içerir.

Bireysel Danışmanlıkta Başlıca Çalışma Alanlarımız

 • Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları
 • Panik Atak
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Sosyal Fobi
 • Kayıp ve Yas
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • İletişim Problemleri
 • Özgüven Problemleri
 • Stresle Başa Çıkma
 • İlişki ve Uyum Sorunları
 • Öfke Kontrolü