Yeşil Işık Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi; çocuk, ergen, yetişkin ve aile danışmanlığı alanlarında hizmet vermektedir.
Yeşil Işık Psikoloji, aynı zamanda alanda çalışan ruh sağlığı öğrencisi veya mezunlarına yönelik olarak eğitimler düzenlemektedir.
Yeşil Işık Psikoloji; alanlarında uzman psikologlarla yaşam kalitenizi arttırmak ve ruh sağlığınızı korumak amacıyla profesyonel olarak psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.Amacımız; etik ilkelere bağlı kalarak, bireylerin sosyal ve duygusal yaşamlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için gerekli olan öz yeterlik ve öz düzenleme kavramları üzerinde çalışmak ve bireylere bu alanda farkındalık kazandırmaktır. 

Öz yeterlik, bireyin farklı durumlarla baş etme, belli bir etkinliği başarma yeteneğine ve kapasitesine ilişkin kendini algılayışı yani başarabileceğine dair inancıdır.
Öz düzenleme, bireyin kendi davranışlarını düzenleyip yargıda bulunması ve kontrol edebilmesidir.

Etik İlke ve Sorumluluklarımız
Yetkinlik / Yeterlilik
Yararlı Olmak ve Zarar Vermemek
Sorumluluk
Dürüstlük
İnsan Haklarına Saygı ve Ayrımcılık Yapmama