Beril YASAN YILDIZ, İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünden üstün onur derecesi ile mezun olmuştur. Lisans eğitiminin hemen ardından İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programına katılarak Uzman Psikolog unvanını almaya hak kazanmıştır. Yüksek lisansını ”Beliren Yetişkinlikte Bağlanma Stillerinin Yalnızlığı Yordama Gücü” konulu bitirme projesiyle tamamlamıştır.

Lisans eğitiminden itibaren, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel Birlikcan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Anafartalar İlkokulu, Uğur Böceği Anaokulu, Sevgi Yumağı Anaokulu, Özel İstanbul Başarı Koleji gibi gibi birçok özel ve devlet kurumunda görev almıştır. Çocuk, ergen ve ailelerle çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitim hayatı boyunca pek çok kongre, eğitim ve seminere katılmıştır. İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü’nün düzenlemiş olduğu “Mesleğe Hazırlık Staj Programı” isimli eğitim ve staj aktivitelerinde bulunmuştur.  Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi, Dil Konuşma Bozukluğu Eğitimi, Çocuk Suçluluğu, Psikosomatik Hastalıklar eğitimlerini tamamlamıştır. Çocuklara yönelik testlerin uygulanması ve yorumlanması üzerine eğitimler almıştır. Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV), Nöropsikolojik Test Bataryası, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi uyguladığı testlerden bazılarıdır.

Çocuk ve ergenlerde duygusal sorunlar ve davranış problemleri üzerine çalışmaktadır. Uzmanlık alanlarını ise okul çağı çocukluk döneminde görülen ve okul başarısı ile yakından ilgili olan; özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, sosyal beceri problemleri, uyum ve davranış bozuklukları oluşturmaktadır.