Lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi “Psikoloji” bölümünde tam burslu olarak tamamladı. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimi aldı. Bu süreçte farklı anaokulları, ilkokul, lise, devlet hastaneleri, psikolojik danışmanlık merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarında staj gördü. 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında yüksek lisansını, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde burslu olarak “Öğretmen Adaylarında Öznel İyi Oluş, Duygusal Zeka ve Sosyal Anksiyete Arasındaki Yordayıcı İlişki” ile tamamlayan Semih Tezelli, kolej,lise ve anaokulu gibi eğitim kurumlarına danışmanlık yapmaktadır.

“Resimlerle Çocuk Psikolojisi” isminde bir kitabı mevcuttur.

Çift Terapilerine devam etmekte, aile danışmanlığı yapmaktadır. Boşanma sürecindeki aile ve çocuklarla, İlişki ve İletişim problemleriyle ilgilenmektedir.Ayrıca 3-12 yaş arası çocuklarla ve ergenlerle çalışmaya devam etmektedir.

Psikoloji ve benzeri alanlarda, öncelikle uzmanlara ve öğrencilere olmak üzere bir çok seminer ve eğitim vermektedir. Bugüne dek sayısı 1000’in üzerinde uzmana psikoloji alanında seminer ve eğitimler vermiştir. Bu uzmanlardan bazıları, aktif olarak, aldıkları eğitimleri kendi kurum ve şehirlerinde vermektedir. Çocuk Değerlendirme Testleri, Çocuk Resimleri Analizi ve Çizim Testleri, Temel Oyun Terapisi Teknikleri bunlardan bazılarıdır.

Semih Tezelli’nin aldığı eğitimler;Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Çocuk Değerlendirmede Kullanılan Objektif Testler, Projektif Testler, WISC-R, MMPI, Klinik Görüşme Teknikleri, Çözüm Odaklı Terapi, Oyun Terapisi, Psiko-Pedagojik Açıdan Resimleriyle Çocuk Analizi, Çocuklarda Davranış Bozuklukları, Beden Dili ve İletişim,Çift Terapisi.