Psikolojik Test ve Uygulamalar

Zaman zaman sorunların tanımlanması ya da objektif değerlendirilmesinde psikolojik testlere ihtiyaç duymaktayız. Bu testler zeka, kişilik, psikiyatrik değerlendirme ve gelişim testleri gibi farklı türlere sahiptir.

ZEKA TESTİ
Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV)

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV), 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocukların zihinsel becerilerini ölçmeye yarayan zekâ testidir.Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları 2013 yılında tamamlanan en güncel çocuk ve ergen zekâ ölçeği olma özelliği taşımaktadır.


GELİŞİM TESTLERİ
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
Gessel Gelişim Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
DİKKAT VE ALGI TESTLERİ
Burdon Dikkat Testi
Frankfurter Dikkat Testi
Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
KİŞİLİK TESTİ
MMPI
NÖROPSİKOLOJİK TESTLER
Wechler Bellek Testi, Stroop Testi, Winconsin Kart Eşleme Testi, Öktem Sözel Bellek
Süreçleri Testi, Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Benton Yüz Tanıma Testi, Boston
Adlandırma Testi, WAİS İkili Benzerlik Testi, İz Sürme Testi
ENVANTERLER
Beier Cümle Tamamlama Testi
Ana-Baba Tutumu Envanteri
Sınav Kaygısı Envanteri
Mesleki Yönelim Envanteri

Sosyal Uyum Envanteri
Atılganlık Envanteri
Beck Depresyon Envanteri
Beck Anksiyete Envanteri